Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

 

1./ AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

Az Ön által megadott személyes adatokat kezeli:

 

W6 Informatikai és Tanácsadó Bt.

Székhely: 6720 Szeged, Arany János u. 7.

Adószám: 22575290-1-06

Cégjegyzékszám: 06 06 016089

E-mail: iroda[kukac]szallaskereso.info

 

Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága - a továbbiakban: Adatkezelő.

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól.

 

Az Adatkezelő (www.szallaskereso.info/imoresszum) elkötelezett a www.szallaskereso.info című jelen honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt a szálláskereső ügyfelek, hírlevél-feliratkozók, egyedi ajánlatkérők személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

 

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

 

A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.

 

2./ ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

 

2.1. Adatkezeléssel kapcsolatos információk

 

Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében W6 Informatikai és Tanácsadó Bt. az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő).

 

Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken vagyunk elérhetőek:

W6 Informatikai és Tanácsadó Bt.

Postacím: 6720 Szeged, Arany János u. 7.

vagy írjon az ugyfelszolgalat@szallaskereso.info e-mail címre.

 

2.2. Adatkezelések

 

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti - cookie szabályzat elfogadása, hírlevél-feliratkozás vagy egyedi ajánlatkérés esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat jóváhagyása.

 

Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.

 

Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat.

Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.

 

A Tulajdonos minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek.

 

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:

 

     Vezetéknév, keresztnév

     E-mail cím

     Telefonszám (kizárólag visszahívásra)

     Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)

 

3./ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

3.1. Az adatkezelés hatálya

 

     Direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig

     Profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 év

     Vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év

 

3.2. Adattovábbítás feltételei

 

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat - a szükséges mértékben - továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

 

-      Adatfeldolgozók részére

-      Az adott szállásadó cégek, szállásadó magánszemélyek részére

-      Szükség esetén Jogi képviselet részére

     Szükség esetén Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek

-      Szükség esetén Marketing képviselet részére

-      Szükség esetén

 

3.3. Adatkezelés részletei, ajánlatkérés

 

Az adatkezelő egyedi árajánlatkérő szolgáltatást biztosít a honlap látogatói részére a www.szallaskereso.info webfelületen. Ezen ajánlatkérő szolgáltatáson a magánszemély személyre szabott ajánlatot kérhet a szállásadóktól. A www.szallaskereso.info ezen folyamatban csak közvetítő szerepet tölt be.

 

Az adatkezelés célja, hogy a www.szallaskereso.info weboldalról beérkezett ajánlatkérések beazonosíthatóak legyenek.

 

Az adatkezelés jogalapja az ajánlatkérők önkéntes hozzájárulása (GDPS 6. cikk (1) bek. a) pontja)

 

Az ajánlatkérés adatai továbbításra kerülnek a kiválasztott szállásadók felé, amely adatokat az üzemeltető W6 Informatikai és Tanácsadó Bt. saját fejlesztésű adminisztrációs rendszerén belül tart nyilván és ezen felületen biztosítja a szállásadóknak az adatok elérését.

 

 

4./ ADATFELDOLGOZÓK

 

A tulajdonos, W6 Informatikai és Tanácsadó Bt. végzi az adatok kezelését. A tulajdonoson kívül más cégek is részt vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében, tárolásában.

 

A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:

 

Tárhely szolgáltató:

Név: Data Center Solutions Kft.

Levelezési cím: 3300 Eger, Kodály Zoltán út 6.

E-mail cím: info@dchosting.hu

Telefonszám: +36-21-2000-244

Adószám: 25728617-2-10

Cégjegyzékszám: 10 09 035877

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-109691/2016.

Adatkezelési tájékoztató: https://premiumwebtarhely.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-tajekoztato/

 

Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása - Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.

 

Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása - adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.

 

Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.

 

4.1. A hozzájárulás visszavonása

 

Amennyiben nem szeretné személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére történő felhasználását, joga van mindezt indoklás nélkül megtiltani. Törlési kérelmét írásban szükséges megküldenie az Adatkezelő részére, e-mailben vagy postai levél formájában, az www.szallaskereso.info/impresszum  megjelölt elérhetőségekre.

 

4.2. Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

 

Az W6 Informatikai és Tanácsadó Bt. internetes weboldala a www.szallaskereso.info utazási portál, valamint megjelenéseinek tartalma többnyire nem 13 év alatti kiskorúak részére szól. Nem kezelünk és nem gyűjtünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható szülői vagy gondviselői hozzájárulás nélkül. Szülei vagy gondviselői kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását, törlését. Ha az Adatkezelő számára az adatkezelés, adatfeldolgozás folyamán válik nyilvánvalóvá az életkor, abban az esetben a szülői hozzájárulás beszerzése céljából az adatok felhasználhatók.

 

Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt célzó és különösebb megfontolást nem igénylő szolgáltatásrészeket.

 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával a Felhasználó kijelenti, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen tájékoztatóban foglaltakat.

 

Amennyiben a feltételeket nem fogadja el, a szallaskereso.info ajánlatkérő funkcióit nem jogosult használni.