Általános szerződési feltételek

Legyen kedves gondosan elolvasni Általános szerződési feltételeinket, hiszen Ön szálláskereső ADMIN rendszerünk használatába vételekor elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit!

Amennyiben szállásadminisztrációs rendszerünk használatával, a vásárlás folyamatával, szolgáltatásainkkal vagy általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos kérdése van, felveheti cégünkkel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

W6 Informatikai és Tanácsadó Bt.

Székhely: 6720 Szeged, Arany János u. 7.

Adószám: 22575290-1-06

Cégjegyzékszám: 06 06 016089

E-mail: ugyfelszolgalat[kukac]szallaskereso.info

 

 

1. Vonatkozó jogszabályok:

        1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről

        1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

        2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

        151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

        2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

        2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

        19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

        45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

        Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről

        Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

 

2. ÁSZF hatálya és elfogadása:

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön, a rendszerünkben történő díjmentes regisztráció során elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

 

3. Szerződés nyelve és formája:

A szerződés nyelve magyar. A szerződés a rendszerünkben történő díjmentes regisztráció során jön létre, Általános szerződési feltételeink elfogadásával.

 

4. Szolgáltatások

A szállásadminisztrációs rendszerünk egy Internetes felhasználó felület, amely lehetőséget nyújt az Ön számára, hogy felelőssége teljes tudatában feltölthesse és meghirdesse szálláshelyeit, kiadó szobáit, csomagajánlatait, kedvezményes és akciós ajánlatait, amelyeket a szallaskereso.info weboldal látogatói böngészhetnek és amelyekre a látogatók egyedi árajánlatot kérhetnek egyedi funkciók alapján.

A szallaskereso.info weboldalon megjelenített összes információ a szálláshelyek által kitöltött adatokon alapul. Cégünk, semmilyen esetben sem tölt fel külön vagy értesítés nélkül a szállásadó helyről további információkat.

A fentiek értelmében kizárólag Ön, mint szállásadó hely felel a szallaskereso.info weboldalon feltüntetett információk pontosságáért, helyességéért és valódiságáért.

Habár cégünk minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy hibátlan szolgáltatást nyújtson, nem ellenőrizzük, és nem tudjuk garantálni, hogy az összes megjelenített információ pontos, teljeskörű, és a valóságnak teljes mértékben megfelelő.

Cégünk néhány esetben ellenőrzi a szállásadó helyek által feltöltött szöveges információkat egyéb okokból, amelyek a tiltott felhasználásra vonatkoznak. Ezeket az alábbiakban lentebb külön pontban részletezzük.

Továbbá a W6 Informatikai és Tanácsadó Bt. nem vállal felelősséget az esetleges olyan hibákért, amelyek bármely szolgáltatásunk idegilenes vagy részleges meghibásodását eredményezi, de rajtunk kívül álló okok miatt, például tárhely szolgáltató technikai karbantartás miatti leállás.

Továbbá W6 Informatikai és Tanácsadó Bt. nem vállal felelősséget a pontatlan, félrevezető és valótlan szálláshely adatokból származó kárszenvedés esetén. Ezen adatok pontossága kizárólag a szállásadó hely felelőssége.

 

5. Árak

Cégünk a szállásadminisztrációs rendszer használatát az ingyenes hozzáférési csomag szerint díjmentesen adja. Ezen felül van lehetőség a rendszer ügyfélszolgálat menüpontjában további szolgáltatás csomagok rendelésére, amelyekkel az ingyenes szolgáltatás bővíthető.

A szallaskereso.info sem a szálláskereső weboldal látogatóktól, sem a regisztrált szállásadó helyektől nem von le közvetítői jutalékot semmilyen formában.

Az árak kifejezetten a szállásadminisztrációs rendszer alap és maxi nevezetű éves felhasználási díjait, valamint az ezekhez tartozó hirdetés kiemelések havi díjait tartalmazza. Semmilyen nemű más összeget nem számolunk fel.

Az árak forintban értendők. Cégünk alanyi adómentes, ennek megfelelően az áraknak ÁFA tartalma nincs. Fenntartjuk az ár változtatás jogát.

A felhasználási díj összege a rendelkezésre álló „alap csomag” esetén 10.900.- HUF, azaz tízezerkilencszáz forint, amelyet a szállásadó hely, mint Felhasználó az „alap csomag” kiválasztásakor köteles megfizetni a cégünk részére.

A felhasználási díj összege a rendelkezésre álló „maxi csomag” esetén 25.900.- HUF, azaz huszontötezerkilencszáz orint, amelyet a szállásadó hely, mint Felhasználó a „maxi csomag” kiválasztásakor köteles megfizetni a cégünk részére.

Amennyiben az éves felhasználási díj befizetése nem történik meg a díjbekérőn feltüntetett határidőre, úgy az Ön szálláshelyének előfizetése visszavált az ingyenes csomagra. Az alap vagy max csomagok által biztosított további funkciók kikapcsolásra kerülnek.

 

A hirdetés kiemelések havi díjai:

Emelje ki szálláshely kiemelése tájegység a listánkban legelöl: 5000 Ft / hó

Emelje ki szálláshely kiemelése település szerint a listánkban legelöl: 5000 Ft / hó

Emelje ki szálláshely kiemelése a szálláshely típusa a listánkban legelöl: 5000 Ft / hó

Cégünk a kiválasztott éves felhasználási díjról díjbekérőt állít ki. A szállásadó hely köteles a díjbekérő alapján a felhasználási díjat cégünk bankszámlájára történő átutalással megfizetni. Cégünk a beérkezett felhasználási díjról kiállítja a számlát, amelyet elektronikusan küld meg a szállásadó hely részére.

Cégünk a kiválasztott havi kiemelésről számlát állít ki. A szállásadó hely köteles a számla alapján a kiemelési, hirdetési díjat cégünk bankszámlájára történő átutalással megfizetni.

 

 

6. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A szállásadó hely a szolgáltatást, illetőleg Cégünk tevékenységét illető kifogásait a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:

        E-mail cím: ugyfelszolgalat@szallaskereso.info

        Telefonszám: 0662/655052

 

A szállásadó hely elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti Cégünkkel panaszát. A panasz vonatkozhat a Cégünk részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a szolgáltatásaink forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

A szóbeli panaszt Cégünk haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja. Amennyiben a szállásadó hely nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, Cégünk a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát eljuttatja a szállásadó hely részére (személyes jelenlét esetén helyben átadja). E-mailen érkezett panasz esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldi a szállásadó hely részére. Az írásbeli panaszt Cégünk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz elutasítása esetén Cégünk álláspontját köteles megindokolni. Cégünk köteles a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni - telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén.

Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:

        Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét

        szállásadó hely nevét, lakcímét, elérhetőségét

        szállásadói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét

        Cégünk nyilatkozatát a szállásadói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható

        Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét

        Jegyzőkönyvet felvevő személy- és a szállásadó hely aláírását - ez utóbbit abban az esetben, amennyiben személyes jelenléttel történik a szóbeli panasz közlése

        A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén

Cégünk a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válaszunk másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

Cégünk a szállásadó helyet írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a szállásadó hely cégének lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám).

 

7. Titoktartás és adatkezelés

Cégünk tiszteletben tartja az Ön személyes adatait a vonatkozó törvények és jogszabályokat betartva.

A kezelt adatokról és azok adatkezelési eljárásairól az adatkezelési tájékoztatóban olvashat részletesen.

Cégünk a szálláskeresőkről is személyes adatokat kezel, amelynek módjáról és feltételeiről a szálláskeresőket külön adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatja.

8. Szálláshelyek listázása

A szallaskereso.info weboldalon feltüntetett szálláshelyek listázásakor a megjelenő szálláshelyeket a szállásadó helyek előfizetői csomagja alapján rangsoroljuk. A maxi előfizetői csomagokra előfizetett szállásadó helyek előbb jelennek meg a szálláshelyek listázási oldalain.

 

9. Egyebek

Jelen általános szerződési feltételekben nem definiált tartalmak, - mint szerzői jogok és kötelezettségek, stb. –a szálláskereső.info szállásadminisztrációs Rendszerében található Licenc Szerződésben foglaltak szerint érvényesül.

 

Ön a jelen általános szerződései feltételek elfogadásával kijelenti, hogy a szabályok és feltételek pontjaival egyet ért, azokat tudomásul vette.